Назад

2 АПРИЛ СВЕТСКИ ДЕН НА СВЕСНОСТА ЗА АУТИЗМОТ 3/31/21

Светскиот ден на свесноста за аутизмот е ден кој нè потсетува дека околку нас има лица кои не смееме да ги заборавиме и лишиме од општесвените процеси, од времето и просторот кои им се потребни, интеграцијата и инкулизјата.

За аутизмот како едно од најтешките развојни нарушување прочитајте повеќе на следниот линк 

АУТИЗАМ