Назад

Акција „Садница плус“ 5/9/17

На ден 08.05.2017 на одделенскиот час се спроведе акцијата „Садница плус", со засадување на семки од ела. Учествуваа сите ученици од I до VIII одд.,