Назад

Албуми: Меѓународен натпревар Кенгур 2017

260 ученици од I до IX одд. го покажаа своето логичко и математичко размислување